Universitair Functie ordenen (UFO)

Regeling Universitair functie ordenen UT 2015

Een besluit over de indeling van jouw functie geschiedt door de decaan of dienstdirecteur in de vorm van een voorlopig besluit. Je wordt dan schriftelijk geïnformeerd over de indeling van jouw functie in het systeem voor functieordenen. In dit voorgenomen besluit zijn de volgende gegevens vermeld:

  • het functieprofiel dat van toepassing is;
  • de resultaatgebieden die van toepassing zijn;
  • de indelingscriteria die gehanteerd zijn
  • het niveau van de functie dat volgens de indelingsregels is bepaald

Als je het niet eens bent met het voorgenomen besluit over de indeling van jouw functie, dan kunt je jouw bedenkingen binnen vier weken na ontvangst van het voorgenomen besluit schriftelijk indienen bij de decaan of faculteitsdirecteur van jouw eenheid. In het andere geval wordt het voorlopige besluit automatisch definitief. Zie voor meer informatie op onderstaande link.