Ben je geboren in 1953 en ligt je arbeidsinkomen in 2017 tussen de € 17.327 en € 33.694, dan is onderstaande informatie voor jou van belang.
Onder arbeidsinkomen verstaat de Belastingdienst:

  • loon of ander inkomen doordat je in loondienst werkt (ook een ziektewetuitkering bijvoorbeeld is arbeidsinkomen;
  • winst uit onderneming of inkomen uit freelance werk;
  • inkomen uit opties op aandelen.

De werkbonus is een inkomensafhankelijke heffingskorting die in 2013 is geïntroduceerd om werken aantrekkelijker te maken voor oudere werknemers. Toepassing van de werkbonus liep voor het jaar 2013 via de aangifte Inkomstenbelasting 2013. Sinds 1 januari 2014 moet de werkgever de werkbonus toepassen via de loonheffing die wordt ingehouden op het salaris. Heb je aan de salarisadministratie doorgegeven dat er bij het inhouden van loonheffing rekening gehouden moet worden met de loonheffingskorting, dan kent de UT de werkbonus automatisch toe bij het berekenen van de in te houden loonheffing.
De werkbonus bedraagt in 2017 maximaal € 1.119.

Hoogte werkbonus

arbeidsinkomen 2017

werkbonus 2017

tot € 17.327

0

tussen € 17.327 en € 19.252

58,1% van het inkomen min € 17.327

tussen € 19.252 en € 23.104

€ 1.119

vanaf € 23.104 tot € 33.694

€ 1.119 minus 10,567% x (arbeidsinkomen - € 23.104)

Vanaf € 33.694

0

Rekenvoorbeelden:
Een aantal voorbeelden om de hoogte van de werkbonus te verduidelijken:

Stel je bent geboren in 1953 en je hebt een arbeidsinkomen van € 15.000. Dan is je werkbonus gelijk aan nul.

Stel je geboren in 1953 en je hebt een loon van € 18.000. Dan is je werkbonus gelijk aan 58,1% van
€ 673 (€ 18.000 minus € 17.327). Dat is € 391,01.

Stel je bent geboren in 1953 en je hebt een loon van € 20.000. Dan is je werkbonus gelijk aan € 1.119.

Let op:

Onder – of overschrijding van één van de grensbedragen kan leiden tot een naheffing Inkomstenbelasting.
Dit kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door:

  • een bevordering, wijziging van de werktijd, een toelage of gratificatie, uitbetaling van verlofuren via het Keuzemodel;
  • een korting op het salaris door inzet van de bron geld in het Keuzemodel arbeidsvoorwaarden of vanwege langdurig ziekte.

Ook als je in 2017 meerdere werkgevers hebt en aan de overige voorwaarden voldoet, kan het toekennen van de werkbonus achteraf bij de aangifte Inkomstenbelasting 2017 leiden tot een naheffing of een lagere teruggaaf.