Als er in jouw geval sprake is van mobiliteit, schaarste op de arbeidsmarkt, arbeidsmarktknelpunten of individuele onmisbaarheid van deskundigheid dan kan de beheerder van jouw faculteit of dienst beslissen dat jij in aanmerking komt voor een arbeidsmarkttoelage.

Deze maandelijkse toelage om redenen van mobiliteit, werving of behoud is tijdelijk en bedraagt maximaal 15% van je salaris. De maximumduur van deze toelage is drie jaar, maar kan worden verlengd als de arbeidsmarktsituatie daartoe aanleiding blijft geven tot in totaal maximaal 5 jaar.
Na 5 jaar eindigt de toelage automatisch.

De toelage wordt niet toegekend aan promovendi.

Artikel 5 Toelageregeling Universiteit Twente 2015