Gratificaties

Algemene gratificatie

Op grond van buitengewone toewijding, bijzonder loffelijke dienstverrichting, bijzondere prestaties of op andere gronden kan je een gratificatie worden toegekend. De hoogte van deze gratificatie is vrij en wordt door de faculteit of dienst vastgesteld.