Een gratificatie is een aanvullende financiële beloning die in de regel eenmalig wordt toegekend. De volgende gratificaties zijn mogelijk:

Algemene gratificatie

Op grond van buitengewone toewijding, bijzonder loffelijke dienstverrichting, bijzondere prestaties of op andere gronden kan je een gratificatie worden toegekend. De hoogte van deze gratificatie is vrij en wordt door de faculteit of dienst vastgesteld.

Gratificatie bij ambtsjubileum

Als je 25 of 40 jaar in overheidsdienst bent heb je recht op een gratificatie. Dat is ook het geval als je 12 ½ jaar in dienst van de Universiteit Twente bent. Bij een 25-jarig dienstverband met de Universiteit Twente ontvang je als blijk van waardering een zilveren reversspeld en bijbehorende oorkonde. De precieze hoogtes van de verschillende gratificaties en de mogelijkheden van een receptie of verlof bij bepaalde jubilea zijn beschreven in de Regeling Jubilea Universiteit Twente.