De UT beschikt over een bedrijfshulpverleningsorganisatie (BHV). In elk gebouw is een BHV team actief. Bij calamiteiten (brand, ongevallen, vrijkomen van gevaarlijke stoffen, explosies) proberen deze teams de nadelige gevolgen voor de gebruikers van het gebouw zo veel mogelijk te beperken. Ook het levensreddend handelen in een niet bedreigende situatie behoort tot de taken van een BHV team. De BHV teams vervullen een voorpostfunctie: zij treden op vanaf het moment dat zich een calamiteit voordoet, tot het moment waarop professionele hulpverleningsinstanties arriveren en de hulpverlening overnemen. Het lidmaatschap van een BHV team is niet vrijblijvend. Medewerkers die lid zijn van een BHV team volgen opleidingen, wonen oefeningen en herhalingslessen bij en houden hun conditie op pijl. Ook nemen zij één tot twee maal per jaar BHV taken op zich tijdens UT-brede activiteiten in avonduren of weekend. Deze verplichtingen worden beloond met een toelage.