Een gratificatie is een aanvullende financiële beloning die in de regel eenmalig wordt toegekend. De volgende gratificaties zijn mogelijk:

Algemene gratificatie

Op grond van buitengewone toewijding, bijzonder loffelijke dienstverrichting, bijzondere prestaties of op andere gronden kan je een gratificatie worden toegekend. De hoogte van deze gratificatie is vrij en wordt door de faculteit of dienst vastgesteld.

Jubileum-gratificatie

Bij het toekennen van een jubileumgratificatie wordt onderscheid gemaakt tussen je ABP-diensttijd en je UT-diensttijd.

Bij 12,5-jarig, 25-jarig of 40-jarig UT-jubileum ontvang je een netto-gratificatie. Naast de UT-diensttijd kennen we ook de ABP-diensttijd (grofweg de tijd die je in dienst bent geweest bij overheidswerkgevers). Deze zijn niet altijd gelijk. Vanwege fiscale redenen krijg je een keuze indien je eerder je 25- of 40-jarig ABP-jubileum bereikt dan je 25- of 40-jarig UT-jubileum. Op het moment van je ABP-jubileum mag je ervoor kiezen om de jubileumgratificatie bruto uitgekeerd te krijgen. Je krijgt dan niet nogmaals een gratificatie wanneer je het UT-jubileum bereikt. Je mag ook wachten op je UT-jubileum met het laten uitkeren van je gratificatie. Bij het UT-jubileum wordt deze namelijk netto uitgekeerd.

Bij een 25-jarig dienstverband met de Universiteit Twente ontvang je tevens, indien gewenst, als blijk van waardering een zilveren reversspeld en bijbehorende oorkonde. De precieze hoogtes van de verschillende gratificaties en de mogelijkheden van een receptie of verlof bij bepaalde jubilea zijn beschreven in de Regeling Jubilea Universiteit Twente, te vinden in het personeelshandboek.