Zie Salaris en beloning

Indeling en inschaling personeel

Functie indeling

Het niveau van je functie wordt bepaald via het systeem van Universitair Functie-ordenen, UFO. Je functie wordt daarbij ingedeeld op basis van de aan jou structureel opgedragen werkzaamheden en gekoppeld aan een functieniveau van een UFO-profiel en de daarbij behorende salarisschaal.

Inschaling

Je persoonlijke inschaling – de salarisschaal waarin je geplaatst bent – komt normaliter overeen met de salarisschaal waar je functie is ingedeeld. Er kunnen echter situaties zijn waarin je salarisschaal afwijkt, bij voorbeeld omdat je in een aanloopsituatie de functie nog niet volledig vervult.

Verder is de salaristrede binnen de salarisschaal afhankelijk van je ervaring en je achtergrond, in relatie met je (toekomstige) collega’s.