Pensioen

Pensioenopbouw voor jaarinkomen boven 103.317 euro

Op 1 januari 2015 zijn de fiscale regels voor pensioenopbouw veranderd. De opbouw van het ouderdoms- en nabestaandenpensioen is hierdoor gemaximeerd op een fulltime jaarinkomen van

€ 103.317 (peildatum 1-1-2017, bij deeltijd naar rato). Over inkomen boven dit bedrag, bouw je in de ABP pensioenregeling niet langer verplicht ouderdoms- of nabestaandenpensioen op.

Netto pensioenproducten

Heb je een Jaarinkomen ABP van meer dan € 103.317, dan kun je de versobering van jouw pensioenopbouw (deels) compenseren met een aanvullend netto pensioenproduct voor het salaris boven € 103.317. Het Jaarinkomen ABP vind je op jouw salarisstrook (rechtsboven).

Als medewerker van de UT heb je de keuze uit twee netto pensioenproducten:

Voor beide pensioenproducten geldt dat de salarisadministratie de premie inhoudt op het nettosalaris. De waarde die je in het netto pensioenproduct hebt opgebouwd, is vrijgesteld van vermogensrendementsheffing (box 3).

Voor alle duidelijkheid: het afnemen van een netto pensioenproduct is geen verplichting. Je kunt er ook voor kiezen om het pensioen dat je verplicht opbouwt in de ABP-pensioenregeling, niet aan te vullen. Uiteraard heeft dit gevolgen voor de hoogte van het pensioen dat wordt uitgekeerd bij pensionering of overlijden.

Verschillen

De netto pensioenproducten van ABP en Loyalis verschillen in meerdere opzichten.
Hier vind je een overzicht van enkele algemene voor- en nadelen van beide producten. Dit overzicht is niet uitputtend. Voor meer details en advies kun je het beste een financieel adviseur raadplegen.

Let op: momenteel is er bij het ABP netto pensioen geen shopmogelijkheid voor besteding van het opgebouwde kapitaal; als u met pensioen gaat kunt u alleen een pensioenuitkering inkopen bij het ABP en niet bij een andere pensioenuitvoerder of verzekeraar. Kijk voor meer informatie hierover op de website van ABP.

Voorkom medische keuring

Bij aanmelding voor de netto pensioenproducten moet je mogelijk een medische keuring ondergaan. Bij aanmelding binnen 3 maanden nadat je voor het eerst in aanmerking komt voor deze regeling kun je een medische keuring voorkomen.