Zie Omvang dienstverband en werktijden

Feestdagen en verplichte verlofdagen

Op feestdagen en verplichte verlofdagen is de UT gesloten en hoef je in beginsel niet te werken.

Het is mogelijk dat je in het belang van de UT tijdens een feestdag of collectieve sluiting wel moet werken. In dat geval ontvang je op een ander tijdstip verlof ter compensatie van de gewerkte uren. Mogelijk heb je daarnaast recht op een toelage voor arbeid op ongebruikelijke tijden (TOD).

Feestdagen

Als feestdagen gelden: Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, beide Kerstdagen, Koningsdag en Bevrijdingsdag. Deze feestdagen komen niet ten laste van je verloftegoed.

Verplichte verlofdagen

Elk jaar wijst het College van Bestuur maximaal 7 dagen aan voor een collectieve sluiting (brugdagen). Meestal zijn dit de vrijdag na Hemelvaart en de dagen tussen Kerst en de jaarwisseling. Tijdens een collectieve sluiting neem je verplicht verlof op. Het aantal uren dat je op de aangewezen dagen volgens je arbeidspatroon gewerkt zou hebben, wordt automatisch van je verloftegoed afgeschreven. Wanneer je tijdens een collectieve sluiting ziek bent, vervallen de hiermee gemoeide verlofuren.

Brugdagen 2020 t/m 2021

Collectieve sluiting 2020

 • vrijdag 22 mei (Hemelvaartsdag valt op donderdag 21 mei)
 • maandag 28 december
 • dinsdag 29 december 
 • woensdag 30 december
 • donderdag 31 december

Collectieve sluiting 2021

 • vrijdag 14 mei (Hemelvaartsdag valt op donderdag 13 mei)
 • maandag 27 december
 • dinsdag 28 december
 • woensdag 29 december
 • donderdag 30 december 
 • vrijdag 31 december 

NB.

Met betrekking tot 2018 heeft het CvB besloten maandag 24 december 2018 als brugdag aan te wijzen. Normaliter betreffen de brugdagen (o.a.) de dagen tussen kerst en jaarwisseling. Dit is dus een extra dag.