Voltijds dienstverband

In de cao Nederlandse Universiteiten is de formele arbeidsduur in een voltijds dienstverband vastgesteld op 38 uren per week. Bij de UT werk je echter standaard 40 uren per week: 5 dagen van 8 uren. Hierdoor werk je wekelijks 2 uren te veel. Deze uren krijg je op jaarbasis gecompenseerd met 96 compensatie-uren.

In het kader van de flexibele werkduur kun je bij een voltijds dienstverband ook kiezen voor een werkweek van 38 of 36 uren.

Deeltijds dienstverband

Bij een deeltijds dienstverband bedraagt de formele arbeidsduur minder dan 38 uren per week. Een deeltijds dienstverband wordt bij de UT altijd aangegaan voor hele uren. De flexibele werkduur is niet van toepassing: werk je in deeltijd, dan is je feitelijke arbeidsuur gelijk aan je formele arbeidsduur.

Aanpassing arbeidsduur

Nadat je ten minste één jaar bij de UT in dienst bent, kun je een verzoek indienen tot aanpassing (vermindering of uitbreiding) van je formele arbeidsduur. Dit verzoek moet voldoen aan artikel 2 van de Wet aanpassing arbeidsduur. De faculteit of dienst honoreert het verzoek, tenzij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen dit aantoonbaar in de weg staan.

Arbeidsduur en bijzondere vormen van verlof

Ga je (tijdelijk) minder werken in het kader van ouderschapsverlof, levensloopverlof of een seniorenregeling, dan heeft dit geen invloed op je formele arbeidsduur. Omdat je tijdens de verlofperiode feitelijk geen 40 uren per week werkt, is de flexibele werkduur in deze periode meestal niet van toepassing.