Zie Arbeidsvoorwaarden

Omvang dienstverband en werktijden

Omvang dienstverband en werktijden

In de schriftelijke bevestiging van je dienstverband (akte van aanstelling) of een latere wijziging van dit dienstverband is vastgelegd voor hoeveel uren per week je formeel in dienst bent van de UT. Dit noemen we de formele arbeidsduur. Bij een voltijds dienstverband bedraagt de formele arbeidsduur 38 uren per week.

Met je leidinggevende maak je afspraken over de dagen en de tijden waarop je werkt. Deze afspraken leg je vast in de web applicatie Arbeidspatroon. De hierin vastgelegde werktijden vormen de basis voor verschillende digitale registratiesystemen zoals de verlofregistratie, de verzuimregistratie en de urenregistratie. Voor een correcte werking van deze systemen is het van groot belang dat de gegevens die zijn vastgelegd in de web applicatie Arbeidspatroon actueel zijn.