Praktische Informatie

Normvergoeding

In sommige landen is het lastig om originele facturen en bewijsstukken te verkrijgen. Daarom hanteert de UT voor dienstreizen naar bepaalde landen een afwijkende vergoedingssystematiek. Maak je een dienstreis naar een van deze landen? Dan heb je recht op een normvergoeding voor verblijfkosten, met uitzondering van de kosten van overnachtingen. Voor overnachtingen geldt ook voor deze bestemmingen de regel dat alleen werkelijke kosten worden vergoed, op basis van originele facturen.

De normvergoeding is opgebouwd uit diverse componenten. Elke component wordt uitgedrukt in een percentage van het bedrag voor overige kosten dat voor de bestemming is opgenomen in de Tarieflijst logies- en overige kosten bij dienstreizen buitenland:

Urencomponent (kleine uitgaven): voor ieder uur dat de dienstreis duurt 1,5 % van het bedrag voor overige kosten.

  • Ontbijtvergoeding :voor iedere periode van 6.00 uur tot 8.00 uur die binnen de dienstreis valt 12% van bedrag voor overige kosten.
  • Lunchvergoeding: voor iedere periode van 12.00 uur tot 24.00 uur die binnen de dienstreis valt 20% van het bedrag voor overige kosten.
  • Dinervergoeding: voor iedere periode van 18.00 uur tot 21.00 uur die binnen de dienstreis valt 32% van het bedrag voor overige kosten.

De decaan kan besluiten dat het declareren van normvergoedingen voor een specifiek project niet is toegestaan vanwege subsidievoorschriften. In dat geval geldt de reguliere vergoedingssystematiek en vergoedt de UT alleen kosten die je aantoonbaar hebt gemaakt.