Praktische Informatie

Praktische Informatie

Bijlage 2 bij Vergoedingsregeling dienstreizen Universiteit Twente met kenmerk 401.829/HR

artikel 3 lid 5

Urencomponent (kleine uitgaven)

Voor ieder uur dat de dienstreis duurt 1,5 % van het in de “Tarieflijst logies- en overige kosten bij dienstreizen buitenland” opgenomen bedrag voor overige kosten.

Ontbijtvergoeding

Voor iedere periode van 6.00 uur tot 8.00 uur die binnen de dienstreis valt 12% van bedrag voor overige kosten uit de “Tarieflijst logies- en overige kosten bij dienstreizen buitenland”.

Lunchvergoeding

Voor iedere periode van 12.00 uur tot 24.00 uur die binnen de dienstreis valt 20% van het bedrag voor overige kosten uit de “Tarieflijst logies- en overige kosten bij dienstreizen buitenland” .

Dinervergoeding
Voor iedere periode van 18.00 uur tot 21.00 uur die binnen de dienstreis valt 32% van het bedrag voor overige kosten uit de “Tarieflijst logies- en overige kosten bij dienstreizen buitenland”.