UT Travel Unit (UTTU)

De UT Travel Unit maakt onderdeel uit van de faculteit ITC.


Contact:

Wendy Kremer-Stiksma and Ginie Gerrits-Oosterlaken

Adres:

Hengelosestraat 99, Enschede

Kamer 1-104

Telefoon:

+31 (0)53-4874370 (Wendy)

+31 (0)53-4874408 (Ginie)

Email:

travelunit-itc@utwente.nl

travelunit@itc.nl

Aanwezig:

09:00 - 16:00

Voor het boeken via de UTTU vul je een reisaanvraagformulier (Travel Request Form) in en stuur je dit ondertekend en vergezeld van een kopie van het paspoort naar travelunit-itc@utwente.nl.