Actuele onderwerpen

ROBOT HELPT WEER TE LEREN LOPEN

Vóór het eind van 2011 zal een veelbelovende revalidatietechniek van de UT in gebruik komen. De LOPES is een robot die verlamde patiënten helpt om weer te leren lopen. De overheid heeft groot vertrouwen in de techniek en kende de ontwikkelaars daarom een subsidie toe van in totaal 1,6 miljoen euro, om LOPES zo snel mogelijk beschikbaar te maken voor de gezondheidszorg.

Gedeeltelijke verlamming is een veel voorkomend gevolg van een herseninfarct. Bepaalde delen van de hersenen zijn afgestorven, doordat ze te lang geen zuurstof hebben ontvangen. Daarmee valt ook de aansturing van specifieke zenuwen weg. De spieren die voorheen hun 'opdrachten' van deze zenuwen ontvingen, kunnen daardoor ook hun werk niet meer doen, terwijl zowel de zenuwen als de spieren in principe nog gezond zijn. Patiënten belanden in een rolstoel en worden voor alledaagse handelingen afhankelijk van mensen in hun omgeving.

Ons lichaam is in staat om een verlamming (meestal gedeeltelijk) op te heffen. Dit kan wanneer nog functionerende delen van de hersenen nieuwe verbindingen kunnen maken met de zenuwen die de spieren in bijvoorbeeld de armen en benen aansturen. Maar dat gaat niet vanzelf. Intensieve oefeningen zijn nodig om de hersenen te stimuleren. Vaak neemt zo'n revalidatieproces maanden in beslag.

Niet alleen voor een patiënt is het revalidatieproces een forse tijdsinvestering. Ook de benodigde capaciteit in het revalidatiecentrum is groot. Elke patiënt heeft nu tijdens een training tenminste twee begeleiders nodig. Die therapeuten doen fysiek zwaar werk: ze moeten de ledematen van hun patiënt steeds weer in de juiste houding plaatsen en ze moeten in staat zijn om hem of haar op te vangen als het nodig is.

De vakgroep Biomedische Werktuigbouwkunde van de Universiteit Twente ontwikkelde daarom de LOPES, een robot waarin iemand veilig en intensief kan revalideren. De robot maakt de loopbewegingen en de patiënt loopt mee op een loopband. In de LOPES (een afkorting van Lower extremity Powered Exo Skeleton) beweegt een patiënt zelf intensief. De robot ondersteunt alleen waar dat nodig is. Dit versnelt het revalidatieproces.

De ontwikkeling van LOPES is dan ook een belangrijke innovatie voor de gezondheidszorg. De revalidatierobot maakt het mogelijk om veel langer achtereen te oefenen, maar zal bovendien een enorme besparing opleveren op de inzet van medisch personeel. Binnen het programma 'Pieken in de Delta' stelde het ministerie van Economische Zaken in 2009 een bedrag van 800 duizend euro beschikbaar om LOPES door te ontwikkelen tot een middel dat werkelijk in te zetten is in de gezondheidszorg. De provincie Overijssel verdubbelde het bedrag. Voor het eind van 2011 zullen de eerste bruikbare varianten van LOPES in klinieken worden ingezet.

Robot helpt weer leren lopen, fragment uit 'High Tech Health Farm'