Actuele onderwerpen

E-HEALTH: VIRTUELE COMMUNITIES INGEZET VOOR GEZONDHEID CHRONISCH ZIEKEN

De onderzoeksgroep Telemedicine test met 500 hart- en vaatpatiënten of ze gezonder kunnen worden door zogenoemde virtuele communities. Via een mobiel systeem ontvangen mensen advies over hun dieet, voldoende beweging en het innemen van medicijnen.

Chronisch zieken die onderling contact met elkaar hebben, houden zich over het algemeen beter aan medische voorschriften. Online supportgroepen hebben hun nut daarbij bewezen. Patiënten wisselen binnen zulke groepen informatie uit en steunen elkaar emotioneel.

Toch is er veel meer mogelijk. Want artsen kunnen hun patiënten wel adviseren, maar niet blijvend controleren of de adviezen ook worden opgevolgd. De virtuele communities van Telemedicine gaan dan ook een stap verder. Professionals en medepatiënten kunnen op deze beschermde platforms specifieke adviezen geven. En dat hoeft niet via de pc thuis: het systeem werkt met een klein, draagbaar computertje.

Directe instructies en feedback
Het onderzoek is gericht op 500 chronische hart- en vaatpatiënten. In veel gevallen dienen zijn hun leefstijl drastisch aan te passen. Het gesloten en beveiligde systeem stelt een arts in staat om regelmatig instructies te geven voor oefeningen en het innemen van de juiste hoeveelheid medicijnen op een specifiek tijdstip. Ook kunnen cardiologen hun patiënten direct feedback geven over lichaamsbeweging door iemands activiteiten te meten via sensoren op het lichaam.

Telemedicine werkt binnen twee verschillende instituten van de Universiteit Twente. MIRA is het Instituut voor Biomedische Technologie en Technische Geneeskunde. CTIT houdt zich bezig met onderzoek naar informatietechnologie. De samenwerking van beide instituten leidt tot de ontwikkeling van diverse technische oplossingen voor zorg op afstand.