Actuele onderwerpen

SLIM BOUWEN VOOR EEN VEROUDERENDE SAMENLEVING

Op dit moment is één op de vijf mensen in ons land ouder dan 65 jaar. In 2050 zal dat zelfs dertig procent zijn, bijna één op de drie Nederlanders. Tegelijkertijd slinken de overheidsbudgetten voor de gehele zorgsector. De zorg voor ouderen wordt de komende decennia dan ook een steeds nijpender onderwerp. Ook als het gaat om huisvesting.

Een voor de hand liggend probleem van een ouder wordende bevolking is schaarste aan potentiële verzorgers. Maar niet minder belangrijk is de infrastructuur van de toekomst. Hoe kunnen we ouderen over veertig jaar huisvesten en hoe zijn ziekenhuizen het beste in te richten? Met die vragen houden de onderzoekers van Construerende Technische Wetenschappen (CTW) aan de Universiteit Twente zich bezig. Door middel van diverse onderzoeksprojecten bereidt de vakgroep ons voor op de veroudering die onze samenleving te wachten staat.

Ziekenhuis in 3D
Visico, een centrum dat is opgezet door onderzoekers van CTW, is gespecialiseerd in het visualiseren van professionele openbare ruimtes, zoals ziekenhuizen. Zij stellen alle bij een nieuwbouwproject betrokken partijen in staat om hun werk zo goed mogelijk op elkaar aan te passen. Dat is belangrijk. Juist ook omdat maatschappelijke projecten, met lagere kosten, steeds meer resultaat willen bereiken.

Het centrum maakt en adviseert over bouwtekeningen in drie dimensies, die een ruimtelijk beeld geven van het ontwerp van een gebouw. Het is zelfs mogelijk om het gevoel te creëren dat iemand werkelijk door de diverse ruimtes heen loopt. In een vroeg stadium kunnen alle uitvoerders en betrokken instanties, zoals een loodgieter en de brandweer, nu duidelijk zien of een ontwerp bruikbaar is. Ook zijn direct alle gevolgen te overzien van een kleine aanpassing in een ontwerp. Dat bespaart tijd en geld.

Veilig wonen in de Reggevallei
CTW doet ook onderzoek naar het succes van zorgprocessen. De jonge CTW-onderzoeker Hendrik Cramer is begin 2010 van start gegaan in het lopende project 'Twentse aanpak verzorgd wonen'. Het project bekijkt hoe ouderen en verstandelijk gehandicapten in een speciaal op hen aangepaste woonwijk gehuisvest kunnen worden. Dat zou zelfs kunnen leiden tot de bouw van de 'Reggevallei', een wijk waar mensen appartementen kunnen delen, zodat ze langer en veiliger thuis kunnen wonen. Bovendien is zorg beschikbaar die optimaal is aangepast aan de wensen en behoeftes van de bewoners.

Cramers rol is om de diverse deelprojecten te evalueren en te kijken of het mogelijk is om de ideeën ook in andere gebieden in ons land toe te passen. 'Twentse aanpak verzorgd wonen' is van oorsprong een samenwerkingsverband tussen enkele zorgaanbieders, een netwerkorganisatie én een vastgoedontwikkelaar in Overijssel, samen met kenniscentrum TNO. Met de inzet van Cramer is de brede kennis van de Universiteit Twente aan dat rijtje toegevoegd.