Actuele onderwerpen

WEBSITE MOET INFECTIES DOOR MRSA TERUGDRINGEN

De Universiteit Twente heeft een website gelanceerd die besmetting met de bekende ziekenhuisbacterie MRSA kan helpen voorkomen. Zowel patiënten als personeel kunnen op MRSA-net terecht voor praktische informatie. De opzet van de site is geschikt om ook de verspreiding van andere besmettelijke ziektes tegen te gaan.

In het ziekenhuis worden mensen van hun kwalen afgeholpen. Toch loert juist in het ziekenhuis het gevaar om nieuwe ziektes op te lopen. Bacteriën, schimmels, virussen en parasieten zijn juist daar volop aanwezig.

Door effectieve bestrijding is het aantal patiënten dat in het ziekenhuis besmet wordt met een bacterie in ons land is al jaren stabiel op drie procent. In Duitsland ligt het percentage veel hoger: de laatste jaren is het aantal mensen dat tijdens een ziekenhuisbehandeling geïnfecteerd raakt, gestegen van twee naar wel 25 procent. Omdat er in het grensgebied veel uitwisseling is van personeel en patiënten, is juist het Nederlandse gebied aan de Duitse grens ook kwetsbaar voor besmetting.

De bekendste ziekenhuisbacterie is MRSA. Gezonde mensen hebben vrijwel nooit last van een besmetting met MRSA, maar iemand met een verlaagde weerstand kan er wel ernstig ziek van worden. Bij hen kan een besmetting leiden tot infecties met verschijnselen als zweren, een longontsteking, bloedbaaninfecties en in het ergste geval de dood.

Om grensoverschrijdende problemen in de gezondheidszorg aan te pakken, zijn de afgelopen jaren diverse 'Euregionale projecten' opgestart. Eén daarvan is MRSA-net Twente-Münsterland. Binnen dit project ontwikkelde de Universiteit Twente een website om infectieziekten over de landengrenzen heen te voorkomen en te bestrijden. De UT heeft de tweetalige website www.mrsa-net.nl opgezet in samenwerking met het Laboratorium Microbiologie Twente Achterhoek en enkele Duitse onderzoeksinstituten.

Informatie en instructies
De website MRSA-net geeft zowel informatie aan patiënten als instructies aan ziekenhuispersoneel. Patiënten en hun familie krijgen een eenvoudig antwoord op praktische vragen als 'Is er een medicijn tegen MRSA?' en 'Waar moet ik speciaal op letten als ik MRSA heb?'

Maar bij het terugdringen van het aantal infecties kunnen vooral instructies aan personeel van belang zijn. Tot op heden waren artsen en verpleegkundigen aangewezen op een dik protocol waarin stond wat ze konden doen om de kans op contact met de bacterie zo klein mogelijk te maken. Het doornemen van een stapel papier vergt tijd, die eigenlijk onmisbaar is. Daardoor was ziekenhuispersoneel lang niet altijd in staat om de juiste informatie te vinden. Op de website kan het personeel, via handig ingedeelde vragen en antwoorden, snel bepalen wat te doen in welke situatie. Doordat de instructies online staan, zijn ze op elk moment overal in het gebouw beschikbaar.

Niet alleen om verspreiding van de MRSA-bacterie te voorkomen en te bestrijden, is het systeem van een website geschikt. Ook voor infectieziekten die het gevolg zijn van schimmels, parasieten en virussen kunnen online instructies een uitkomst bieden. Fenne Verhoeven, de UT-onderzoekster die MRSA-net ontwikkelde, is dan ook van plan om nu hetzelfde te gaan doen voor gevaarlijke virussen als hepatitis C, HIV en de (Mexicaanse) griep.

Resistente bacterie
MRSA is een variant van de bacterie Staphylococcus aureus, die ongevoelig is voor het antibioticum methicilline. De afkorting MRSA staat dan ook voor Methicilline Resistente Staphylococcus aureus. Een andere benaming voor MRSA is de 'ziekenhuisbacterie', omdat hij juist in ziekenhuizen veel voorkomt door het veelvuldig gebruik van antibiotica.

De verklaring daarvan ligt bij de erfelijkheidsleer. Bacteriën vermenigvuldigen zich razendsnel. Bij elke nieuwe generatie is een aantal genen anders dan bij de oudergeneratie. Wanneer toevallig een gen ontstaat dat zorgt dat de bacterie niet gedood wordt door een bepaald antibioticum, overleeft zo'n resistente bacterie, terwijl de niet-resistente versies worden gedood. De resistente bacterie heeft zo alle kans om zich tot grote aantallen te vermenigvuldigen.