Actuele onderwerpen

UT ONDERZOEKT BRUIKBAARHEID VAN EIGEN INNOVATIES

De vakgroep HTSR en het NIKOS weken samen om onderzoekers van de UT te helpen om met hun nieuwe technologieën producten te ontwikkelen waarmee de kans op marktsucces het grootst is. Zo’n vliegende start brengt een innovatie sneller bij de patiënt.

Wanneer onderzoekers van de Universiteit Twente een nieuwe technologie ontwikkelen voor de gezondheidszorg, denken ze al snel na over de toepasbaarheid ervan. Vaak gaat het zelfs andersom en proberen ze een technologische oplossing te vinden voor een probleem in de zorg. Toch is het maken van een bruikbaar product weer een andere tak van sport. Want daarbij gaat het niet alleen om een ingewikkelde techniek, maar ook om de praktische wensen van patiënten, artsen, verzekeraars en beleidsmakers.

Daarom werken de vakgroep HTSR en het NIKOS samen om wetenschappers te helpen een succesvol bedrijf op te starten. HTSR en NIKOS verzorgen samen een audit, een uitgebreid onderzoek naar de vele aspecten die komen kijken bij het in de markt zetten van het nieuwe product. Men inventariseert bijvoorbeeld zaken als de gebruiksvriendelijkheid, de kosten en zelfs de al bestaande patenten in dezelfde productgroep.

Foto-akoestische mammograaf
Een voorbeeld. Onderzoekers van de UT-vakgroep Biomedical Photonic Imaging ontwikkelden een fotoakoestische mammograaf, een apparaat dat in te zetten is bij borstkankeronderzoek. Laserlicht wordt door het borstweefsel gestuurd, waarna de druk in de daar aanwezige bloedvaten iets hoger wordt. Dit resulteert in een geluidsignaal, dat weer om te zetten is in een afbeelding van de doorbloeding van de borst. De methodiek geeft een zeer betrouwbaar onderzoeksresultaat.

Deze nieuwe methode is voor een patiënte veel minder pijnlijker en schadelijk dan de voorheen gebruikte methode van röntgen. De borsten moeten voor een röntgenfoto platgedrukt worden en röntgenstraling is op termijn ongezond. Tijdens het onderzoek met fotoakoestiek ligt de patiënte op haar buik op een tafel, met een gat voor de borsten, die daardoor vrij hangen. Het licht kan zo op een gemakkelijke en pijnloze manier door de borsten stralen.

Om de fotoakoestische mammograaf van Biomedical Photonic Imaging geschikt te maken voor het gebruik in het ziekenhuis, deden de vakgroep HTSR en het NIKOS een marktonderzoek. Voor patiënten waren de voordelen helder. Maar om een succesvol product te worden, moeten ook andere partijen overtuigd zijn van verbeteringen ten opzichte van de oude methode. Het apparaat moet voor artsen gemakkelijk te gebruiken zijn. Verzekeraars moeten bereid zijn om eventuele hogere kosten te betalen, vanwege de grote patiëntvriendelijkheid. En beleidsmakers stimuleren doorgaans nieuwe vormen van zorg wanneer de voordelen duidelijk zijn. Bij de fotoakoestische mammograaf blijkt dat het geval, want het apparaat wordt momenteel verder ontwikkeld voor implementatie in de zorg.

Systematiek
Om de in het verleden opgedane kennis systematisch bij te houden, ontwikkelen en toetsen de vakgroep HTSR en het NIKOS onderzoeksmethodes om de levensvatbaarheid van nieuwe biomedische innovaties in een vroeg stadium te bepalen. Door al in de ontwikkelingsfase te kijken naar de mogelijke behoeftes bij de diverse maatschappelijke partijen, zal een hoger percentage van de producten de testfase in de kliniek doorstaan. Met de aandacht voor ondernemerschap biedt de Universiteit Twente haar spin-off bedrijven een vliegende start. En daar profiteert de maatschappij van mee.