Actuele onderwerpen

BEHANDELING VAN SUIKERZIEKTE: MINDER DIABETES TYPE 1 DOOR BETERE TRANSPLANTATIE

Wereldwijd lijden enkele honderden miljoenen mensen aan verschillende soorten suikerziekte, ofwel diabetes. In Nederland alleen al zijn het er in totaal zo’n 800 duizend. In een gezond lichaam maken een miljoen speciale groepjes cellen in de alvleesklier, de zogenoemde “eilandjes van Langerhans”, voldoende insuline aan. Maar bij diabetes type 1 sterven deze eilandjes af, waardoor een tekort aan insuline ontstaat. Insuline kan effectief worden ingespoten, maar bij die methode blijft een verhoogde kans op ondermeer hart- en nierfalen bestaan. Binnen MIRA, het instituut voor Biomedische Technologie en Technische Geneeskunde van de Universiteit Twente, werkt de vakgroep Tissue Regeneration aan een transplantatiemethode die dit probleem oplost.

Mega-project
Er is 11 miljoen Euro uitgetrokken voor dit onderzoek dat de Universiteit Twente de komende jaren uitvoert samen met onder andere het Leids Universitair Medisch Centrum. Transplantatie van de eilandjes van Langerhans is nu al mogelijk, maar werkt niet goed genoeg. Na implantatie sterft een groot deel van de eilandjes in de eerste dagen al af. De eilandjes worden niet goed doorbloed waardoor zuurstofgebrek optreedt. Door het verlies van eilandjes zijn vaak 2 tot 3 transplantaties nodig, terwijl het aanbod van donorganen uiterst beperkt is.

Verbeterde transplantatie
De onderzoekers willen de eilandjes aanbrengen op een speciale drager met minuscule putjes waarin de eilandjes van Langerhans gevangen kunnen worden. Dit materiaal is biocompatibel (wordt goed door het lichaam verdragen) en de drager verzorgt een goede zuurstofstroom en contact met de bloedvaten van de patient waardoor de overlevingskans van de eilandjes sterk toeneemt. Binnen het instituut MIRA is met deze technieken de laatste jaren al veel ervaring opgedaan, ondermeer voor de regeneratie van bot- en kraakbeenweefsel.

Onderzoek moet verder uitwijzen wat de beste plek in het lichaam is voor implantatie van de drager met de eilandjes. De onderzoekers verwachten dat de nieuwe techniek na enkele jaren toepasbaar is voor transplantaties met donor-eilandjes in het menselijk lichaam. Op termijn willen zij in deze drager zelfs eilandjes kweken met eigen stamcellen van de patient.

eilandjes