Zie AFGERONDE PROJECTEN

Piet Blom Museum

Het Piet Blom Museum opent op zaterdag 2 februari de deuren in de Kasbah.

Vanuit een aantal bewoners van de Kasbah, de woonwijk in Hengelo ontworpen door architect Piet Blom, was het idee naar voren gekomen om te komen tot een ‘Piet Blom Museum’.

De stichting Piet Blom Museum wil met een permanente tentoonstelling meer bekendheid geven aan de architect Piet Blom en zijn werk. De stichting hoopt op die manier de erkenning, herkenning, inzicht en waardering voor zijn werk te vergroten. Zij willen het gedachtengoed van Piet Blom uitdragen: Het creëren van een werk- en woonomgeving waar de sociale interactie gestimuleerd wordt waarbij de bewoners daarna de vrijheid krijgen hun wijk verder zelf te ontwikkelen.

Studente bestuurskunde Jo Leen doet voor haar bachelor afstudeeropdracht een onderzoek voor stichting Piet Blom Museum over de beleidstheorie van het museum. Door middel van diepte-interviews wil ze de missie, visie en doelen achterhalen en scherper definiëren. Dit onderzoek zal als input gebruikt worden voor het meerjarenplan van het Piet Blom Museum.