Zie AFGERONDE PROJECTEN

Overhandiging voucher VU Enschede

UT en Volksuniversiteit Enschede vinden elkaar in onderwijskundig project

Met een bijzondere onderzoeksaanvraag heeft de Volksuniversiteit Enschede (VUE), als actieve maatschappelijke organisatie in de regio, op originele wijze een beroep gedaan op de expertise van de UT via de Wetenschapswinkel (WeWi). Beide partijen kwamen tot een uitdagend project waarbij de voucher van 1.000 euro, zoals beschikbaar gesteld door de jubilerende WeWi (25 jaar), ingezet wordt. Maandag 10 september vindt de officiële overhandiging van de voucher plaats en dat is tegelijk het startschot voor dit prijswinnende onderzoeksproject.

Foto: Twentsche Courant Tubantia

Het komende half jaar gaat drs. Belle Visser in opdracht van de Wetenschapswinkel UT onderzoek doen naar de effectiviteit van de “maatwerkactiviteiten” van de Volksuniversiteit Enschede www.vuenschede.nl. Deze hebben tot doel om de maatschappelijke participatie van allochtonen en senioren te stimuleren, en de deskundigheid van de vrijwilligers te bevorderen. Optimalisering van het aanbod en mogelijkheden tot uitbreiding ervan staan centraal.

‘Onze rol als aanbieder van educatie is niet langer in de vorm van alleen cursussen’, legt VUE-directeur Marian van Tol uit. ‘Als je maatschappelijke veranderingen wilt realiseren werkt het niet om op traditionele manier kennis over te dragen. We zoeken naar creatieve mogelijkheden om heel direct en praktisch gericht, het leren te stimuleren. Leren door doen en leren van elkaar staan daarbij voorop.’

Als voorbeeld noemt Van Tol het Schatmeestersproject waarbij bewoners zelf een coördinerende rol spelen in het meer leefbaar en aantrekkelijk maken van hun eigen woonwijk. ‘Volgens ons zijn we er hier goed in geslaagd om de benodigde kennis en vaardigheden op een andere manier over te dragen’, aldus Van Tol. ‘De docent treedt meer op als begeleider van het leerproces dan als die van kennisoverdrager.’

Onderzoeker drs. Belle Visser gaat betrokkenen bij deze en andere leertrajecten van de VUE interviewen. Behalve de cursisten zelf komen ook docenten, coaches en betrokkenen vanuit gemeentes en andere instanties aan het woord.

‘We doen dat op vaste deelaspecten, volgens een schematische methode die bekend is vanuit de onderwijskunde’, zegt Visser. ‘Zo hoop ik te komen tot praktische aanbevelingen om de educatie in relatie tot maatschappelijke vraagstukken verder te kunnen ontwikkelen en nieuwe toepassingsgebieden op te sporen.’

De prijs van € 1.000,- die de Wetenschapswinkel UT vanwege haar 25-jarig bestaan vorig jaar uitloofde voor de beste onderzoeksaanvraag, werd om goede redenen aan de VUE toegekend. ‘Van zichzelf is men al actief en innoverend bezig’, zegt Wewi-coördinator ir. Egbert van Hattem. ‘De aanvraag deed beroep op expertise zoals die op de UT aanwezig is, want deze paste naadloos bij de studierichting onderwijskunde die al een lange traditie kent op de UT. De VUE wil ook echt met de resultaten van het onderzoek aan de slag. Dat vind ik een belangrijk aspect van de manier waarop wij werken. Een rapport hoort niet in de la te verdwijnen maar moet dienen als leidraad voor onze klanten om hun maatschappelijke doelen in de toekomst nog beter te kunnen verwezenlijken.’