Zie AFGERONDE PROJECTEN

Beter wonen na herstructurering Berflo Es Zuid

In de wijk Berflo Es in Hengelo vindt een ingrijpende herstructurering plaats. In een periode van vier jaar worden 310 huurwoningen gesloopt: 206 laagbouw en 104 etage. Hiervoor komen 245 nieuwe woningen in de plaats. Bewonerscommissie Berflo Es Zuid is begaan met het leven van de bewoners en ondersteunt hen in het proces van tijdelijk verhuizen en terugkeer naar de nieuwe woning.

‘Onze onderzoeksaanvraag was eigenlijk tweeledig’, zegt Geert Walgemoed van de bewonerscommissie. ‘We wilden graag weten of de woonbeleving van de bewoners daadwerkelijk toeneemt en of men overweegt, bijvoorbeeld uit angst voor huurverhoging, na de herstructurering niet meer terug te keren naar de wijk.’

Beter wonen na herstructurering Berflo Es Zuid?

In het kader van zijn stage ging bestuurskundestudent Niek Berends aan de slag. Zijn werk bestond eruit een enquête te ontwikkelen en daarmee een ‘nulmeting’ af te nemen. Daaruit kon hij conclusies trekken over de huidige woonsituatie van de bewoners, nog voordat de bouwplannen zijn begonnen. Bedoeling is dat dezelfde enquêtemeting na de renovatie nogmaals wordt afgenomen, zodat een vergelijking mogelijk is. Hij deelde zijn vragenlijst op in vier rubrieken: algemeen, woongeluk, financiële situatie en toekomstperspectief.

Voor de woonbeleving blijken afwezigheid van vervuiling en vernieling belangrijk voor de bewoners te zijn. Het ‘gevoel van veiligheid’ steekt daar nog weer ver bovenuit. Hier vulde men zelfs vaker de categorie ‘zeer belangrijk’ in boven ‘belangrijk’, een resultaat dat in enquêtes bijna nooit voorkomt. De bewoners zijn er relatief tevreden over, evenals over de groenvoorzieningen en de sociale cohesie in de wijk. Aanzienlijk minder tevredenheid is er over de jeugd- en jongerenvoorzieningen.

Van de bewoners wil 41% na de renovatie graag terugkeren naar de wijk, 32% antwoordt negatief en 27% weet het nog niet. Zeer opvallend is dat 70% van de bewoners die niet wil terugkeren of nog geen keuze heeft gemaakt, als belangrijkste reden daarvoor opgeeft dat ze verwachten dat de nieuwe huurkosten te hoog zullen uitvallen. ‘Blijkbaar zijn woningcorporatie en Gemeente er nog niet helemaal in geslaagd om de bewoners financieel gerust te stellen’, zegt Walgemoed. ‘Onze contacten zijn heel goed en we gaan deze bevindingen binnenkort aan ze voorleggen en samen nadenken over een oplossing.’