Zie AFGERONDE PROJECTEN

De duurzame zorgboerderij

logo-alldrik.png

De duurzame zorgboerderij

Zorgboerderij Alldrik brengt kwaliteit in het leven van mensen met een beperking, jong en oud. Samen blijer, sterker verder, met "Alldrik Big Family". Echt maatwerk, kleinschalig, liefdevolle betrokken zorg, talentontwikkeling en het vermijden van ongewenste druk. Met een deskundig betrokken team biedt ze professionele ondersteuning voor versterking van haar patiënten, een dagbesteding, ambulante thuisbegeleiding en kortdurend verblijf voor patiënten. De missie is met z'n allen volop in actie om het goede te doen voor mensen met een beperking!

Om aan haar missie invulling te geven, heeft Alldrik vastgoed in Markelo. Dit vastgoed is in de loop der jaren aangepast, maar dient verder te worden verduurzaamd in de breedste zin van het woord. Zowel people, planet als profit moeten in ogenschouw worden genomen. Sinds eind oktober vorig jaar is bachelorstudent civiele techniek Ander Sewalt aan de slag met zijn afstudeeropdracht bij Alldrik.

Zijn hoofdonderzoeksvraag is: “Hoe de implementatie van duurzame technieken en maatregelen plaatsvinden in een zorgboerderij?”

De wens is te komen tot een bruikbaar masterplan op het gebied van duurzaam vastgoed. Hierbij zal niet alleen gekeken worden naar de techniek maar ook naar de sociale context waarbinnen een zorgboerderij zich bevindt met haar cliënten, medewerkers en landelijke omgeving.