Zie AFGERONDE PROJECTEN

SPOA vraagt mening burger

De Stichting Plattelandsontwikkeling Almelo (SPOA) wil weten hoe de inwoners van Almelo, Bornerbroek en Aadorp denken over het buitengebied van hun gemeente. Duizend stads- en dorpsbewoners worden de komende weken voor een schriftelijke enquête benaderd.

„We roepen vaak dat stedelingen en dorpelingen het buitengebied belangrijk vinden. Bijvoorbeeld voor recreatie. Maar eigenlijk is die stelling vooral op gevoel gebaseerd. We willen de waardering van de burgers voor het platteland hard maken”, zegt gebiedscoördinator A. Mentink.

SPOA wil de ‘harde’ gegevens rond de waardering van het buitengebied vooral ook gebruiken om het politieke besluitvormingsproces te beïnvloeden. „De politiek in Almelo is vooral met de stad bezig. Voor het buitengebied missen we die structurele aandacht. Dat moet het vooral hebben van geld dat incidenteel beschikbaar wordt gesteld”, aldus A. Middelkamp, SPOA-secretaris.

De plattelandsorganisatie zal de resultaten van de enquête presenteren tijdens een informatieve bijeenkomst met de gemeenteraad. Ook worden ze ingebracht bij het overleg met de gemeente over de gebiedsvisies die momenteel in opdracht van B en W voor het hele Almelose buitengebied worden ontwikkeld. „De gemeente zelf praat daartoe met de bewoners van het platteland. Nee, niet met de stads- en dorpsbewoners. Dat vinden wij een gemis. Vandaar dat we het zelf oppakken.”

De Wetenschapswinkel van de Universiteit Twente voert het onderzoek uit. Om de respons te stimuleren, wordt onder de inzenders een gratis ballonvaart verloot.