Zie AFGERONDE PROJECTEN

Nieuwe strategie stimulering sportaccommodaties Enschede

In de debatten om de inwoners van Enschede meer aan het bewegen te krijgen, blijkt telkens weer dat sportaccommodaties van verenigingen goed op peil moeten zijn. Om dat te bereiken zijn veel investeringen nodig die als gevolg van de noodzakelijke bezuinigingen lastig te bekostigen zijn.

Als oplossing denkt het CDA Enschede aan een stelsel waarbij particulieren via belastingteruggave worden gestimuleerd om hun sportclub financieel te ondersteunen. Voor elke jaarlijkse gift van bijvoorbeeld maximaal € 500 aan een sportclub krijgt de particulier een bedrag van maximaal € 250 via een verlaging van de OZB terug. Daarnaast kan de persoon de gift ook van zijn inkomstenbelasting aftrekken, dus wordt het netto bedrag dat hij of zij betaald nog lager. Doel is dat meer inkomsten voor de verenigingen gegenereerd kunnen worden op een manier die voor de Gemeente uiteindelijk budgetneutraal is.