Mensen met een auditieve beperking kunnen in het verkeer niet voldoende nagaan of andere verkeersdeelnemers hen willen passeren. Hierdoor ontstaan er vaak onveilige situaties.

Student Industrieel Ontwerpen, Jannes Lohmeijer, ontwerpt voor zijn bachelor eindopdracht oplossingen voor dit probleem.