Zie AFGERONDE PROJECTEN

Burgemeesters voor vrede in grensregio

De Stichting Enschede voor Vrede werkt aan een netwerk van Nederlandse en Duitse burgemeesters. Zij hebben de intentie uitgesproken om zich te verenigen als "Burgemeesters voor Vrede". Samen gaan zij (stedelijke) vredesinitiatieven op Euregionaal en Europees niveau starten en daarin samenwerken. 

De betrokken burgemeesters in de Euregio zijn hier enthousiast over. Wel echter willen zij vanuit 'formele beleidsformuleringen' hun initiatieven vormgeven en logisch inpassen binnen hun functie. 

Daarom zoeken wij een studentonderzoeker die: gemeentelijk-bestuurskundig beleidsstukken kan analyseren met als doel om aanknopingspunten in geformuleerde beleidsdoelstellingen te vinden, waarbinnen de burgemeesters voor vrede hun activiteiten kunnen verantwoorden.  

De uitvoering van de opdracht kan als stage of afstudeeropdracht bij BMS worden uitgevoerd, of als 'bijbaan'. Voor het project is een kleine vergoeding bespreekbaar. 

MEER INFORMATIE:

Science Shop Twente, Ir. Egbert van Hattem, The Gallery, tel. 053-489 4407/3848, e-mail: e.vanhattem@novelt.com