Interlandse Wetenschapswinkeldag NL en België

Afwisselende dag Wetenschapswinkels NL en België


Dit jaar bestaat de Wetenschapswinkel Wageningen UR 25 jaar. Dat werd afgelopen donderdag, 17 juni gevierd met een ‘inspiratiedag’ waarbij de Wetenschapswinkels uit NL en België aanwezig waren, maar ook klanten, studenten, onderzoekers, wetenschapswinkeliers van het eerste uur en mensen die ons werk met interesse volgen.


Het werd een afwisselende dag onder de titel: “De Wetenschapswinkel, een formule die inspireert!” Gastheer Petto Koop leidde publiek en gasten door de dag en verleidde de gasten tot uitspraken, originele gedachten en duidelijke stellingnamen.


Doorwerking

Geen Winkel zonder klanten. Petto nam een openbaar interview af met Gerard de Jong van Rudolphstichting De Glind en met Ingrid Cremer van het Centrum voor Biologische Landbouw. Jeugddorp De Glind in Barneveld had veel aan het wetenschapswinkelonderzoek door de WUR. ‘Het onderzoek heeft lang zijn doorwerking gehad. Het is van groot belang geweest voor ons jeugddorp waar veel jongeren zijn ondergebracht in een gezinssituatie. Je bewerkstelligt een verandering in je denken. De concrete resultaten komen later.’

Ingrid Cremer bevestigde die mening. ‘Eén van de aanbevelingen was om te werken met een regionale voedselstrategie, een idee dat bij ons Centrum insloeg als een bom. Het inschakelen van de Wetenschapswinkel heeft als voordeel dat je onderzoek en analyse uit kunt voeren waar je anders niet aan toe komt, en waar je veel voordeel uit kunt halen.’


Key-note speaker prof.dr.ir. Arjen Wals analyseerde trends en tegentrends waarbinnen de Wetenschapswinkel van de toekomst zijn plek moet vinden. Hij zag ondermeer kansen in het ‘co-creëren’ van kennis samen met de klant, en stelde zelfs de oprichting van een ‘onderwijswinkel’ voor in analogie met de Wetenschapswinkels. Hij begeleidde zelf het project: ‘een tuin van de hele buurt’. Naast een rapport verscheen hiervan een DVD, een journalistieke beschrijving, een wetenschappelijke publicatie en er ontstond een nieuwe case voor het eigen onderwijsprogramma. ‘Zo laat je de veelzijdigheid van het wetenschapswinkelwerk ten volle zien.’


Co-innovatie

Rector magnificus prof.dr. Martin Kropff (zelf ooit ook onderzoeker bij een wetenschapswinkelproject), feliciteerde de Wetenschapswinkel WUR uitbundig. Het concept past naast onderzoek en onderwijs volgens hem goed bij de derde poot van de universiteit: innovatie. De impact van de universiteit in de samenleving, co-innovatie en het ontwikkelen van T-skills: het aangaan van uiteenlopende verbindingen met externe partners.


Twente doet het goed

Hoogtepunt van de dag was het uitreiken van de Interlandse Prijs Wetenschapswinkels door ex-minister Jacqueline Cramer. Hiervan vindt u een verslag op www.wetenschapswinkels.nl


Afbeelding: jubileumdag

Foto: Guy Ackermans


De inzendingen uit Twente werden door de jury goed ontvangen: “ De Wetenschapswinkel Twente laat zien dat je met 100 uur onderzoekswerk de klant een spiegel voor kan houden. Wijkbelang Emmen moest inzien dat sociale cohesie een voorwaarde is voor zelfwerkzaamheidsprojecten, en dat de omgekeerde route niet werkt. In nog minder tijd onderzocht de Winkel de bereidheid van werkgevers in de metaal, om hun beroepssector aantrekkelijker te maken voor meiden. De positieve reactie van werkgevers straalde weer af op het MBO en het VMBO, die nu hun curriculum aanpassen. Voor dezelfde Winkel laat een student tenslotte een verbluffend staaltje onderzoeksjournalistiek zien. In 7 weken tijd slaagt hij erin om uit moeilijk toegankelijke bronnen, eindelijk duidelijkheid te geven over de ‘Bornse gifbelt’. En dat was voor omwonenden heel belangrijk.”


Kerntaak

Na uiteenlopende workshops werd de feestelijke en inspirerende dag afgesloten met een slotdebat over de toekomst van de Wetenschapswinkels in NL. Eén van de publieksprijzen ging naar Twente. Woordvoerder Egbert van Hattem benadrukte dat sommige Wetenschapswinkels in NL intussen flink gemarginaliseerd zijn. Verankering binnen de universiteiten, internationalisering en groeiscenario’s zijn mooie kreten. Toch is het voor kleine Winkels beter zich te concentreren op de kerntaak: het afleveren van goede projecten en adviezen. Dat maakt je immers pas zichtbaar.