Wetenschapswinkel UT voert in één jaar vijf challenges uit voor Cleantech Stedendriehoek

Maandag 24 augustus brengen Minister Asscher en dhr. Doekle Terpstra een werkbezoek aan het Innovatiegilde en Cleantech-Center te Zutphen. De Wetenschapswinkel UT heeft structureel bijgedragen aan de eerste resultaten. 


Het Innovatiegilde Pakhuis & Broodfabriek Noorderhaven is een initiatief van 11 maatschappelijk betrokken ondernemers. Het gilde wil een een doelgerichte samenwerking en kennisdeling tot stand brengen op het gebied van innovatie en duurzaamheid, naar het aloude meester/gezel-principe. 

De Stichting Cleantech Center is gehuisvest in Het Pakhuis (zie foto) en beoogt het kenniscentrum en de broedplaats hiervoor te zijn van (Oost-) Nederland. De Stichting koppelt op een proactieve manier Cleantech uitdagingen vanuit bedrijven en overheden aan aanstormend talent. Dit gebeurt in de vorm van stages, stagiaires, groepsopdrachten of afstudeerders, vanuit opleidingen op mbo-,hbo-, en wo-niveau.


Namens de Universiteit Twente zit de Wetenschapswinkel UT in de Werkgroep Onderwijs. Inmiddels zijn vijf 'challenges' via de Wetenschapswinkel uitgevoerd door studentonderzoekers:

- Data-analyse van het Best-Zak inzamelprincipe van textiel, speelgoed, elektronica en papier. Evaluatierapport is verschenen voor de aangesloten Stedendriehoek Gemeenten. 

- Warmtesystemen zijn doorgerekend voor onttrekking van warmte aan de Groenlose Grachten. Gekeken is of een verzorgingshuis op deze manier duurzaam van energie en warm water kan worden voorzien, en welke investeringen en exploitatiekosten daarbij meespelen. Aan deze Saxion-groepsopdracht werkten vier groepen van vier studenten

- In het kader van Duurzaam Bouwen, wordt voor een makelaar in 'grote leegstaande panden' een duurzame techniekscanner ontwikkeld. Aan de hand daarvan kunnen makelaars en bouwbedrijven checken welke energiesystemen aantrekkelijk zijn voor (nog) leegstaande panden. Hoe kunnen ze aantrekkelijker worden voor potentiële kopers door al tijdig te investeren in duurzame energiesystemen. Een originele benadering!

- Voor een brandstofleverancier wordt het effect onderzocht van een additief voor diesel-voertuigen. Zowel vrachtwagens als openbaar vervoer bussen worden in de analyse betrokken. Kunnen zij daadwerkelijk brandstof besparen in de praktijk van alledag?

- Een leverancier van afzuigkappen wil graag lucht zuiveren + energie besparen door plasmafilters in te zetten. Deze techniek is vrij nieuw en er rusten zware patenten op. Een techniek- en IP-scan is gemaakt door een afgestudeerde natuurkunde-student. Hiermee kan de klant strategisch goed verder in zijn R&D en productontwikkeling. Macintosh HD:Users:ellyreimerink:Desktop:Duurzaam pakhuis vooraanzicht.jpg


Foto van Het Pakhuis in Zutphen: 
http://duurzameenergie.cobouw.nl/cases/duurzaamheidsprojecten/pakhuis-zutphen-goed-voorbeeld-van-verduurzaming