Internationale ontmoeting van Wetenschapswinkels

Internationale ontmoeting van Wetenschapswinkels


Begin april vond de conferentie van Living Knowledge, het internationale netwerk van Wetenschapswinkels, plaats in Kopenhagen. Namens de Wetenschapswinkel UT waren Anne van der Ham en Wendy Schreurs van de partij.


Eén keer in de twee jaar is het zover. Dan komen vanuit heel Europa (en zelfs Amerika) alle collega’s van Wetenschapswinkels bij elkaar voor een internationale ontmoeting. Dit keer was de Aalborg University in Kopenhagen onze gastheer. Het programma stond in het teken van ‘An innovative society: impact through co-creation and participation’. Oftewel hoe kunnen we door onderzoek met, door en voor de maatschappij antwoord geven op maatschappelijke uitdagingen?


Diversiteit


Binnen het Living Knowledge netwerk is de term ‘wetenschapswinkel’ erg breed. Het omvat iedereen die tegemoet komt aan de vraag vanuit de maatschappij voor wetenschappelijke kennis en onderzoek. Deze diversiteit was ook duidelijk te zien onder de deelnemers. Zo waren er bemiddelaars tussen maatschappelijke organisaties en de universiteit aanwezig, maar ook onderzoekers, die vanuit hun eigen onderzoek gericht op zoek gaan bij burgers of organisaties om hen bij het onderzoek te betrekken. Ook de focus van de wetenschapswinkels verschilt. Sommigen richten zich op lokale initiatieven in hun regio. Anderen zijn juist gericht op nationaal of zelfs Europees niveau en hopen met hun onderzoek beleid op dit niveau te kunnen beïnvloeden.


Toch kennen de meeste deelnemers dezelfde uitdagingen. Universiteiten zijn grote organisaties en hoe vind je daar als wetenschapswinkel je plek. Bovendien is het vaak nodig om anderen te overtuigen van het belang van een wetenschapswinkel. En hoe kom je als wetenschapswinkel aan de praktische middelen om alles draaiend te houden? Van der Ham: “Over deze uitdagingen hebben we veel verhalen uitgewisseld met anderen. Dat is mooi”.


Bijzondere samenwerking


Tijdens de conferentie presenteerde de Wetenschapswinkel UT zich met een poster over onze werkwijze, waarin speciale aandacht was voor de samenwerking met het MKB. Schreurs: “Ik heb geen andere wetenschapswinkels gezien die dit ook doen. Daarin zijn wij uniek.” Dit viel ook onze internationale collega’s op en leidde tot interessante gesprekken en discussies. Veel wetenschapswinkels zijn vooral gericht op non-profitorganisaties zonder groot budget en voeren hun onderzoek vaak gratis uit. Daarom waren velen verbaasd dat de combinatie met het bedrijfsleven in Twente zo goed samen gaat.


De coördinator van de wetenschapswinkel van de Lavalle University uit Quebec (Canada) was net gevraagd of zij ook onderzoeksprojecten voor bedrijven wil doen naast haar originele doelgroep, maatschappelijke organisaties. Daarom was ze erg nieuwsgierig naar de aanpak van de Wetenschapswinkel UT. Welke selectiecriteria gebruiken jullie daarvoor? Vragen jullie een vergoeding voor verleende diensten? Van der Ham: “Ze twijfelde of ze dat wel moest doen. Hopelijk hebben onze ervaringen haar een positief beeld gegeven en haar geholpen met het nemen van een besluit!”


Dublin


Na drie intensieve dagen Anne van der Ham en Wendy Schreurs terug op een inspirerende ontmoeting met internationale collega’s. Schreurs: “We nemen veel ideeën terug naar huis. Bijvoorbeeld over hoe je projecten van wetenschapswinkels kan evalueren. Misschien kunnen we dat wel implementeren”.


De datum voor de volgende conferentie is ook bekend. Deze zal plaatsvinden in juni 2016 te Dublin.