De twee gezichten van drones. Mini-symposium 24 september 2014.

Als een evenement voor de derde keer plaatsvindt, kan men spreken van het begin van een traditie. Dit mini-symposium over 'de twee gezichten van drones' markeert deze overgang. Het is de derde keer dat de Wetenschapswinkel UT en Enschede voor Vrede een mini-symposium organiseren waarbij het actuele thema van de jaarlijkse vredesweek gekoppeld wordt aan expert-sprekers vanuit de UT en daarbuiten.


In dit rapport vindt u de weerslag van drie verhalen. Het eerste is van dr. Raffaella Carloni van de UT-groep: Mechatronica en Robotica. Zij formuleert een definitie van drones en maakt een duidelijk onderscheid tussen 'human in/out of/on the loop'. Ook geeft ze inspirerende voorbeelden van actueel onderzoek voor civiele toepassingen. Dr. Luisa Marin, van de UT-vakgroep Europese Bestuurskunde, gaat nader in op aspecten van haar onderzoek betreffende de inzet van drones op de bewaking van de Europese buitengrenzen. 


Kees Homan, generaal buiten dienst en verbonden aan het Instituut Clingendael, bespreekt het militair gebruik van drones en stelt dat de introductie van robotica in de wapenontwikkeling de grootste omwenteling in de wapentechnologie en oorlogsvoering betekent sinds de introductie van kernwapens.
Voor het Wetenschapswinkelrapport zie: De twee gezichten van drones.