Stichting De Vrolijkheid

We hebben het over kinderen die het slachtoffer zijn van gewapende conflicten, foltering, verwaarlozing, mishandeling of exploitatie. Zij hebben recht op bijzondere zorg. ‘Dit herstel en deze herintegratie vinden plaats in een omgeving die bevorderlijk is voor de gezondheid, het zelfrespect en de waardigheid van het kind’ (Artikel 39 uit het Verdrag inzake de Rechten van het Kind).

Voluit heten we Nationale Stichting ter Bevordering van Vrolijkheid. Roepnaam: de Vrolijkheid. Wij geven extra aandacht aan kinderen en jongeren in asielzoekerscentra. Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komt is jonger dan achttien jaar. Deze jonge vluchtelingen zijn afkomstig uit landen waar geweld en onderdrukking tot het dagelijks leven horen. Ze hebben indringende ervaringen achter de rug. Ze hebben hun vertrouwde leven en omgeving achter zich moeten laten. Hun bestaan in Nederland blijft vaak nog jarenlang uiterst onzeker.

Voor deze kinderen en jongeren organiseert de Vrolijkheid samen met bewoners in de azc’s creatieve activiteiten. Kunst is het instrument dat we ze geven. Dans, theater, muziek en beeldende kunst zijn middelen om hun verhaal vorm te geven. Om zelfvertrouwen en talent te ontwikkelen. Om even kind te kunnen zijn.     
                                              
Onze werkwijze:
•    De Vrolijkheid gaat uit van de eigen kracht van kinderen.
•    De veerkracht van de kinderen inspireert ons.
•    Daar investeren wij graag in.
•    Anderen mogen meedoen – de Vrolijkheid is niet van ons.


Hier kunt u het Wetenschapswinkelrapport “Het sociaal en psychisch welzijn van asielzoekers en de aanwezigheid van Stichting De Vrolijkheid downloaden.

Het kwalitatief onderzoek op AZC Markelo is uitgevoerd door studentonderzoeker Cindy Paans.
Stichting de Vrolijkheid, Postbus 10216, 1001 EE Amsterdam

T 020 627 32 87
F 020 627 36 57

info@vrolijkheid.nl
www.vrolijkheid.nl