Portal voor CVA-patiënten

Het huidige internetaanbod voor CVA-patiënten is uitgebreid, divers en decentraal. Dat is verwarrend, vooral voor een kwetsbare doelgroep die te kampen heeft met deze belastende chronische aandoening.

In het kader van hun pre-masteropdracht Psychologie en Communicatiewetenschap, voerden vier studentonderzoekers van de Universiteit Twente een kwalitatief verkennend onderzoek uit onder deze doelgroep.

Een grote meerderheid van CVA-patiënten geeft in een verkennend onderzoek aan dat er behoefte is aan een overkoepelend “CVA-portal”. Zij zeggen een dergelijk portal ‘verrijkend’ te vinden. Gewaarborgde betrouwbaarheid van de informatie en gemakkelijke toegang hiertoe zijn belangrijk.

Het onderzoek werd uitgevoerd door vier studentonderzoekers van de Universiteit Twente, als ‘pre-masteropdracht’ voor de opleiding Psychologie en Communicatiewetenschap. Zij interviewden een groep CVA-patiënten over vier onderwerpen: de informatie die op deze site zou moeten staan, de communicatiebehoefte van CVA-patiënten, de manier van participatie op een interactief forum en de vraag of/hoe online behandelingen wenselijk zijn.

Veruit de meeste respondenten vonden het belangrijk online inzicht te hebben in hun medische dossier. Daarbij moest wel de privacy gewaarborgd zijn.

Ook heeft men behoefte aan verhelderend beeldmateriaal en educatieve films, om deze te laten zien aan vrienden en familie. Zo kunnen ze het begrip voor hun ziekte verhogen.

Ook gaven de respondenten aan dat de geschreven informatie in eenvoudige taal moet geschieden, gebruikmakend van korte zinnen.

Download hier het Wetenschapswinkel rapport.