Een ‘gewoon milieuschandaal’ in Borne

Een ‘gewoon milieuschandaal’ in Borne


Vanaf de jaren ’50 tot eind jaren ’80 zijn de ‘kleigaten’ aan de Steenbakkersweg te Borne, een favoriete stortplaats geweest voor Gemeente en bedrijven. Naast huisafval en puin, kwamen zeer schadelijke stoffen in het milieu terecht, vaak met toestemming van de Gemeente maar vaak ook via illegale stortingen in de nacht.


Waar ooit huizen aan een mooie landstraat lagen, staan deze nu aan de rand van een uitgestrekte stortplaats waar niemand het fijne van weet. Een schande die diepe wonden heeft geslagen in Borne: mensen en dieren zijn vroegtijdig overleden, buurtbewoners nimmer serieus genomen en de natuur voorgoed vernietigd.


Studentonderzoeker Daniël Meel dook gedurende ruim twee maanden in de archieven en interviewde buurtbewoners. Met pijn en moeite realiseerde hij, als eerste, een feitenrelaas van de in totaal 7,2 hectare aan kleigaten: diepe groeven, ontstaan doordat men klei opgroef voor het produceren van stenen. Bornenaar Meindert Greevink, voorzitter van de stichting Ruimtelijke Ordening en Milieu, wil de problematiek nogmaals aan de orde stellen.


Het verhaal is een, schokkend, relaas van de manier waarop men vroeger met afval en met het milieu omging. Daniël slaagde erin om tot een samenhangend verhaal te komen, bedoeld om bewaard te blijven voor toekomstige generaties en niet ‘om alsnog een statement te maken naar betrokkenen of verantwoordelijken’, zoals hij zelf aangeeft.


Eén van zijn aanbevelingen is om het hele terrein, zolang geen sanering plaatsvindt, af te schermen voor de buitenwereld met een hoog hek. Naast asbest aan de oppervlakte, is de verspreiding van HCH volgens hem het grootste directe gevaar. Ook wijst hij erop dat de stortplaats van binnenuit ‘broeit’ en dat monitoring noodzakelijk blijft. Ook pleit hij ervoor dat de Gemeente alsnog volledige openheid van zaken geeft, toenadering zoekt richting buurtbewoners, en zich beraadt over een vorm van schadevergoeding.