Jaaroverzicht 2008

Jaaroverzicht 2008


In het boekjaar 2008 bleef het aantal nieuwe aanvragen bij de Wetenschapswinkel UT op peil, met 73. Elf openbare onderzoeksrapporten kwamen uit. Zesmaal voerden we projecten uit waarbij de klant de resultaten voor intern gebruik kon aanwenden. Ook werd ervaring opgedaan met projecten via MKB-innovatievouchers, zoals uitgegeven door SenterNovem.


Tot de reguliere output behoren verder: het verstrekken van twintig ‘inhoudelijke adviezen’, en 20 doorverwijzingen naar kennisinstanties binnen dan wel buiten de UT.


In 2008 organiseerde de Wetenschapswinkel UT één speciale bijeenkomst voor één van de klanten. In Hengelo spraken architecten, politici en bewoners over het belang en de haalbaarheid van groene binnenstadsbeken in de stad.


Verder speelde ons bureau de leidende rol bij de organisatie van de ‘landelijke prijs wetenschapswinkels voor Nederland en België’, waarbij 22 inzendingen door een bekwame jury werden beoordeeld. De prijs werd uitgereikt op de ‘interlandse dag voor Wetenschapswinkels’, op 13 juni te Tilburg. Ook bouwden wij samen met UT spin-off Student Solutions, aan de landelijke website http://www.wetenschapswinkels.nl/  die wij nu ook beheren.