Jaaroverzicht 2009

Jaaroverzicht 2009


In 2009 voerde de Wetenschapswinkel UT evenveel onderzoeksprojecten uit als in het jaar daarvoor: 17, waarvan er 14 als openbaar rapport verschenen en drie onder embargo. Het aantal binnengekomen aanvragen steeg van 73 naar 89.


De meest opvallende titel luidde: “50 jaar Christendemocratische samenwerking in de EUREGIO”, geschreven door Shira Godfried, masterstudent European Studies. Voor het eerst in het bestaan van de Wetenschapswinkel UT verscheen een rapport in drie talen: Nederlands, Engels en Duits. De versies werden aangeboden aan de heer Hans-Gert Pöttering, voorzitter van het Europese Parlement, aan premier Jan Peter Balkenende en aan Europees CDA-lijsttrekker Wim van de Camp.

Voor studentonderzoeker Shira Godfried had de opdracht een mooi vervolg. Zij voltooide haar studie met een zeer succesvolle masteropdracht bij de Association of European Border Regions.


Twee andere projecten sprongen in het oog. Studentonderzoeker Daniël Meel deed een uitgebreid wetenschapsjournalistiek onderzoek naar de veelbesproken kleigaten in de Gemeente Borne. Hij kwam, als eerste, met een feitenrelaas rondom dit 7,2 hectare grote gebied dat vanaf de jaren ’60 ernstig is vervuild door zowel legale als illegale stortingen. Meindert Greevink, voorzitter van de Stichting Ruimtelijke Ordening en Milieu, bracht het rapport onder de aandacht van B&W in Borne. Ook kreeg Daniël veel lof voor zijn samenhangende verhaal, van bewoners van het gebied en diverse betrokkenen, als blijvend statement voor toekomstige generaties.


Een ander project met impact werd geschreven door Diane Versteeg. Zij presenteerde het rapport “Almelo’s buitengebied: meer waarde voor de stad?” bovendien in de plaatselijke raadszaal waar naast bestuurders ook veel andere belangstellenden op afkwamen. De bewoners, zo blijkt uit het onderzoek, zijn trots op hun groene buitengebied dat al in de stad zelf (‘de groene longen’) begint. Ze weten de weg ernaartoe goed te vinden. Vooral de combinatie behoud van groen en het in toom houden van bebouwing, kwam sterk naar voren.


In 2009 verwees de Wetenschapswinkel UT een recordaantal vragen (35) door naar kennisinstellingen zowel binnen als buiten de UT. Het StudentenKennisportal, collega-wetenschapswinkels in den lande en ID-NL Groep (i.c. uitvindersspreekuur) werden meermalen benaderd. Ook UT spin-off ingenieursbureaus, waaronder Procede Group konden in 2009 een paar keer goed verder met de kenniskoppelingen die vanuit de Wetenschapswinkel UT tot stand werden gebracht.


Veertien klanten kregen advies. Dat van professor Noordermeer, van de rubbertechnologiegroep (faculteit CTW), werd door dragers van kunststofprothesen - die snel vervuild raken – zeer positief gewaardeerd. Ondermeer de vakgroep Thermische Werktuigbouwkunde, Kema en de Nederlandse Stichting Geluidhinder hielpen mee klanten van advies te voorzien. Ook andere, minder reguliere kennisdragers hielpen onze klanten verder, zoals de Werkgroep Meteoren (Woerden) en de regionale bekende weerman Johan Effing (die een leerling hielp met zijn spreekbeurt).


Voor een op te starten project alcoholpreventie in Roemenië legde de Wetenschapswinkel UT contact met collega’s in Groningen die intensief samenwerken met de jong gestarte wetenschapswinkel in Roemenië.


Om het overzicht te complementeren: in 2009 vervielen elf aanvragen en bleek er één helemaal niet plaatsbaar.


Egbert van Hattem.