Effectmeting in welzijnswerk


CUMULUS WELZIJN


Cumulus Welzijn is een professionele welzijnsonderneming, actief in de Utrechtse wijken Binnenstad, Noordoost, Oost en Overvecht. In deze wijken bouwen wij door middel van een breed aanbod van activiteiten, diensten en voorzieningen samen met anderen aan een duurzame samenleving, die kansen en mogelijkheden biedt voor iedereen. Cumulus Welzijn is er voor jong en oud, voor autochtone en allochtone wijkbewoners, dus voor alle mensen in de buurt. 

 

Cumulus Welzijn biedt een samenhangend pakket aan diensten en activiteiten op het gebied van peuterspeelzalen, speeltuinen, vrije tijd, activering, opbouwwerk, advies en hulpverlening. Ook bieden wij groepen wijkbewoners onderdak voor hun activiteiten en verhuren ruimtes.

Cumulus Welzijn is actief op het gebied van ontwikkelingsstimulering van jonge kinderen, zoals in voorscholen en ouder-kindgroepen. Met ons aanbod spelen wij in op de veranderende vraag uit de wijk. Wij houden rekening met wensen en behoeften van individuele bewoners en erkennen de diversiteit van de samenleving. Cumulus Welzijn stimuleert mensen hun mogelijkheden te benutten en ondersteunt waar nodig.

 

Hier kunt u het Wetenschapswinkelrapport “Effectmeting in welzijnswerk” downloaden.

Het onderzoek naar de kosten en baten van de Dienstverlening Administratie Thuis van Cumulus Welzijn is verricht door Karin van Ewijk.