Wetenschapswinkel UT haalt derde prijs bij “interland”

10 november 2014

Macintosh HD:Users:ellyreimerink:Desktop:wewi logo.jpg

Wetenschapswinkel UT haalt derde prijs bij “interland”

In de tweejaarlijkse competitie voor het beste project van de Nederlandse en Belgische Wetenschapswinkels 2013/2014, heeft de Wetenschapswinkel UT de derde prijs behaald. Dit was voor het onderzoek van studentonderzoeker Casper Conradi voor zijn “Voorlopig Ontwerp Natuurhus Almelo”. Casper verdiende daarmee een geldprijs van € 125. De Wetenschapswinkel UT ontving een Oorkonde uit handen van juryvoorzitter Professor Jacques Wallage.

De eerste prijs, bestaande uit een prachtig beeld (een transparante brug tussen wetenschap en maatschappij, gemaakt door de Enschedese kunstenares Ymke ter Beek) bleef in Groningen. De Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid van de Rijksuniversiteit Groningen won de Interlandse Wetenschapswinkelprijs 2014, voor het project: “Mantelzorgers, mindfulness en kwaliteit van leven” van Sanny Kappen. Haar onderzoek was kwalitatief hoogstaand en had een grote maatschappelijke impact. Een zorgverzekeraar durfde naar aanleiding van haar onderzoek de stap aan om een training ‘mindfulness’ in een aanvullend pakket op te nemen voor jonge mantelzorgers.

De tweede plaats was ook voor een Gronings onderzoek: het project van de Wetenschapswinkel Taal, Communicatie en Cultuur van de Rijksuniversiteit Groningen, voor het project “Dicht bij huis”: de jeugdherinneringen van de Groningse illustrator Cornelis Jetses; uitgevoerd door Bob Verschoor.

Earthship in Almelo

De derde prijs voor het voorlopig ontwerp van het Natuurhus Almelo door Casper Conradi, bracht de jury tot het volgende positieve commentaar: ‘Het is mooi om te zien hoe een relatief kort project, van officieel slechts 10 studiepunten, zo’n impact kan hebben. Door Caspers zelfwerkzaamheid wist hij de stakeholders te enthousiasmeren. Ook hield hij een flitsende presentatie voor pers, politici en ondernemers, waarbij hij zich als volleerde expert door alle vragen heensloeg. Casper wist door een ontwerpende manier van onderzoeken zijn praktische vaardigheden te combineren met zijn academische kwaliteiten.’

De jury was erg te spreken over de professionele adviesrol die Casper speelde bij het uitwerken van het Earthship. Casper maakte het ontwerp uiterst visueel, zelfs met een virtuele rondgang. Maar het is ook van feiten en cijfers voorzien, waardoor het voor de opdrachtgever mogelijk werd om verder te werken aan het definitief ontwerp. De planvorming voor het Earthship kwam door het werk van Casper in een stroomversnelling. Momenteel is de planvorming reeds ver gevorderd, zie: http://natuurhusalmelo.nl/

Zie voor het rapport:
http://wewi-rapporten.utwente.nl/273/


Tweede Twentse project

Aan de competitie deden dit jaar veertien projecten mee. De andere inzending van de Wetenschapswinkel UT werd ook positief door de jury beoordeeld. Dit was een bachelor-afstudeeropdracht Industrieel Ontwerpen van studentonderzoeker Alex Wesselink. Hij deed een onderzoek naar mobiele oplossingen voor mondzorg op locatie, waarbij tandartsen en mondhygiënisten bij mensen thuis (bijvoorbeeld ouderen en chronisch zieken) hun werk kunnen doen. ‘Een goed rapport voor de gebruiker waarin alle keuzes enorm inzichtelijk worden gemaakt.’ Dit ontlokte een van de juryleden de uitspraak ‘als ik ooit iets wil laten ontwerpen dan bel ik Alex Wesselink’.


Jury en achtergronden

De jury bestond uit:
Professor Jean-Pierre de Greve, die niet alleen astrofysicus en oud-vice rector van de Vrije Universiteit Brussel is, maar ook verantwoordelijk was voor de herintroductie van wetenschapswinkels in België, zo’n 12 jaar geleden.

Lidewij Cornelissen is student aan de TU Eindhoven en was tijdens haar Bachelor actief in de Fysicawinkel.

Ties Bos is adviseur van patiëntenorganisaties bij PGO support in Utrecht en heeft als opdrachtgever bv met de wetenschapswinkel Tilburg gewerkt.

Vanuit het Rathenau-instituut in Den Haag, dat adviezen over wetenschap en maatschappij geeft aan onder andere de Tweede Kamer, is Leonie van Drooge jurylid. Zij was zelf ooit actief in de Chemiewinkel in Amsterdam.

De jury staat onder voorzitterschap van professor Jacques Wallage, die we kennen als oud Burgemeester van Groningen, maar die daarvoor als Staatsecretaris van Onderwijs ook al betrokken was bij de wetenschapswinkels. Hij is nu bijzonder hoogleraar Integratie en Openbaar Bestuur en heeft daarnaast een aantal andere functies.

De jury let bij het beoordelen op de typische kenmerken van een geslaagd wetenschapswinkel­project. Het project moet niet alleen wetenschappelijk knap zijn, maar ook nog eens van maatschappelijk belang én nuttig zijn. Alleen maatschappelijk relevant onderzoek is dus niet voldoende. Daarnaast streven wetenschapswinkels ook een maatschappelijke bewustwording na van hun student-onderzoekers, en dat leereffect neemt de jury dus ook mee in haar beoordeling.