Auteur Dr. W. Trommel

Titel Wie is het bevoegd gezag?

Beschrijving De bestuurlijke verantwoordelijkheid ten opzichte van Grolsch N.V. op basis van Inrichtings-MER nieuwe brouwerij

Verschijning Enschede, juni 2001