Auteur Bok, R. de, De Brekeld

Titel Onderzoek naar de aspecten van ruimtelijke ordening en milieu, alsmede naar de rechtsgevolgen voor het bestemmingsplan "De Brekeld"

Verschijning Enschede, januari 1990