Auteur A. van Velzel

Titel Vraagsturing: wat kost het je?

Beschrijving Een kwantitatief onderzoek naar de ervaringen van budgethouders bij het inkopen van thuiszorg met het persoongebonden budget, in het perspectief van de transactiebenadering

Verschijning Enschede, december 2001