Auteur R. van der Vooren, G. Jonkman en S.J. Woudstra

Titel Tussen wal en schip

Beschrijving Onderzoek naar uitval en vertraging onder UT-studenten die de propedeuse hebben afgerond.

Verschijning Enschede, mei 1999