Titel Wijk in actie

Beschrijving Een studiedag voor wijkraden, wijkwerkers en ambtenaren over de perspectieven van de wijkraad als aktiegroep, bestuurslichaam en verbruiker van onderzoek.

Verschijning Enschede, november 1990