Zie Home General Affairs

Bestuursondersteuning College van Bestuur

De Bestuursondersteuning van het College van Bestuur (BOCvB) bestaat uit een junior bestuurssecretaris, de stafjurist, het secretariaat en Plechtigheden & Ontvangsten.

Deze afdeling heeft de taak de bestuurlijke processen te stroomlijnen en verzorgt de administratieve en logistieke ondersteuning van de bestuurlijke besluitvorming in de Universiteit en de secretariële ondersteuning van zowel de leden van het College van Bestuur, de Secretaris van de Universiteit, als van verschillende bestuurlijke gremia en afstemmingsoverleggen.

Plechtigheden & Ontvangsten draagt zorg voor het organiseren van externe werkbezoeken en alle academische plechtigheden, zoals promoties, oraties, de opening van het academisch jaar, de Dies Natalis, de innovatielezing, afscheidscolleges en alle ereprijzen.

Klik hier om naar de webpagina te gaan van Plechtigheden & Ontvangsten.