Zie Home General Affairs

Medewerkers

De Bestuursondersteuning van het College van Bestuur (BOCvB) bestaat uit het secretariaat van het College van Bestuur en de Secretaris van de Universiteit, bestuurssecretarissen en de stafjurist.

Deze afdeling heeft de taak de bestuurlijke processen te stroomlijnen en verzorgt de administratieve en logistieke ondersteuning van de bestuurlijke besluitvorming in de Universiteit en de secretariële ondersteuning van zowel de leden van het College van Bestuur, de Secretaris van de Universiteit, als van verschillende bestuurlijke gremia en afstemmingsoverleggen.

Secretariaat CvB

M. (Marije) Rosens
Telefoon: (053) 489 2002
Kamer: Vleugel 113
Functie: Secretaresse Victor van der Chijs, Voorzitter CvB
Aanwezig: maandag t/m vrijdag

T. (Tineke) van der Wal-Zoer
Telefoon: (053) 489 1831
Kamer: Vleugel 110
Functie: Secretaresse Thom Palstra, Rector Magnificus
Aanwezig: maandag t/m vrijdag
A. (Annemieke) van Willigen
Telefoon: (053) 489 2038
Kamer: Vleugel 102
Functie: Secretaresse Mirjam Bult, Vicevoorzitter CvB
Aanwezig: maandag t/m vrijdag


E. (Ellen) ter Brugge
Telefoon: (053) 489 9850
Kamer: Vleugel 108
Functie: Secretaresse Susanne Wichman, Secretaris van de Universiteit 
Aanwezig: maandag t/m vrijdag in de ochtend
BESTUURSSECRETARISSEN


E.C. (Els) Bosch-van der Heijden
Telefoon: (053) 489 4060
Kamer: Vleugel 111
Functie: Bestuurssecretaris College van Bestuur (CvB, CvB-D, SB)
Aanwezig: maandag t/m vrijdag I. (Irene) de Graaf
Telefoon: (053) 489 2117
Kamer: Vleugel 111
Functie: Bestuurssecretaris College van Bestuur (UCOW, UCOZ)
Aanwezig: maandag t/m vrijdag 
H. (Hèla) van Rijssen-Klaczynski LLB
Telefoon: (053) 489 1049
Kamer: Vleugel 111
Functie: Bestuurssecretaris College van Bestuur (UR)
Aanwezig: maandag t/m vrijdag


JURIST


H.W.H.M. (Erna) van der Zandt
Telefoon: (053) 489 2010
Kamer: Vleugel 101
Functie: Jurist