Projectcontroles

Financial Audit controleert (tussentijdse) subsidiedeclaraties van onderzoeksprojecten ten behoeve van externe subsidieverstrekkers zoals regionale, provinciale, nationale overheden (waaronder de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (ZonMw)) en daarnaast ook ten behoeve van Europese overheden (waaronder het EU 7e kaderprogramma, Horizon 2020 en EFRO). Financial Audit voorziet deze subsidiedeclaraties van een controleverklaring respectievelijk rapport van feitelijke bevindingen (in geval van overeengekomen specifieke werkzaamheden).

Te controleren subsidiedeclaraties dienen zo spoedig mogelijk te worden gemeld aan Financial Audit, zodat accountantswerkzaamheden tijdig kunnen worden ingepland en uitgevoerd. Afhankelijk van beschikbaarheid in de planning worden deze werkzaamheden door de afdeling Financial Audit zelfstandig uitgevoerd dan wel uitbesteed aan de externe accountant. Voor aanmelding van projectcontroles kan contact worden opgenomen met Nanda van der Velde, e-mailadres: n.vandervelde@utwente.nl. Wij verzoeken u bij aanmelding de volgende informatie te verstrekken met betrekking tot de projectcontrole: OFI-nummer, projectnaam, subsidieprogramma, raming te controleren projectkosten, datum projectdossier gereed voor controle en datum van de deadline voor het indienen van de verantwoording. Periodiek vindt met iedere faculteit afstemming plaats over de uit te voeren projectcontroles en de hieraan gerelateerde planning van de uit te voeren controles.