Bekostiging

Het onderzoek van de opgave van de bekostigingsgegevens van de Universiteit Twente betreft het onderzoek naar de getrouwheid van de gegevens inzake inschrijvingen, graadverleningen, proefschriften en ontwerperscertificaten. Deze bekostigingsgegevens zijn bepalend voor de rechtmatige verkrijging van de Rijksbijdrage door de universiteit. Het onderzoek van de bekostigingsgegevens wordt jaarlijks door Financial Audit uitgevoerd, resulterend in het afgegeven van een assurance-rapport hierbij. Vanuit het Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ worden de reikwijdte en diepgang van de accountantscontrole van de bekostigingsgegevens voorgeschreven (betrouwbaarheid en nauwkeurigheid alsmede minimaal uit te voeren controles). Overeenkomstig het Onderwijsaccountantsprotocol wordt het bekostigingsonderzoek zodanig ingericht dat onjuistheden groter dan 2 procent (per soort gegevens) worden ontdekt.