Zie Home General Affairs

Bureau Projecten

Het Bureau Projecten is een thuisbasis voor tijdelijke activiteiten.

Momenteel kent dit bureau twee onderdelen:

Programmabureau Onderwijsvernieuwingen

Met het programmabureau Onderwijsvernieuwing co├Ârdineert de Universiteit Twente een aantal projecten die gericht zijn op de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Bij deze onderwijsvernieuwingen staan verbetering van studierendement, vermindering van studie-uitval, verbeterde aansluiting op arbeidsmarktontwikkelingen, efficiency van de bedrijfsvoering, vergroten van de instroom en flexibilisering van de onderwijsorganisatie centraal. Het Twents Onderwijsmodel (TOM) vormt de kern van het Programma Onderwijsvernieuwingen. Meer informatie over TOM is te vinden op www.utwente.nl/tom.

Vastgoed Advies

Met het project Vastgoed Advies bouwt de Universiteit Twente aan de toekomst. Op basis van een Masterplan, dat is ontwikkeld in samenwerking met Hoogstad Architecten, vinden diverse renovaties en nieuwbouwprojecten plaats. Actuele vastgoedontwikkelingen en projecten: www.utwente.nl/fb