Het Ontwerp

In de Covid-19 crisis zijn we bij het Fraunhofer Project Center van de Universiteit Twente actief online samengekomen om de oproep voor #GiveABreath Challenge te beantwoorden.

Het initiële concept was erop gericht om te voldoen aan de eisen van de challenge, zoals het functioneel levensvatbaar en produceerbaar zijn. Alle mechanische onderdelen zullen passen in één 3D printerbouwvolume, met eenvoudig verkrijgbare elektrische componenten die met gemak kunnen worden verzonden en door de medische professionals in elkaar worden gezet.

Onze focus lag op de distributie, productie en het gemak van de assemblage van deze apparaten. De functionaliteit zou worden gecontroleerd met behulp van een Arduino microcontrollerboard. We zorgden ervoor dat het mechanische systeem stevig en eenvoudig genoeg was om te monteren. Bovendien moesten de elektrische componenten het apparaat in staat stellen om te functioneren zoals bedoeld zonder kennis van elektrische of elektronische schakelingen.

De apparaten maken gebruik van een eenvoudig zuigprincipe om de reanimatiezak te comprimeren tot een bepaald volume lucht, met een gecontroleerde ademhalingssnelheid. Ze zijn afstembaar door het medisch personeel om ervoor te zorgen dat de patiënt goed wordt geventileerd. We kunnen het volume van elke ademhaling regelen door de bodemplaat te vervangen. De ademhalingssnelheid kunnen we aanpassen door de snelheid van de motor te wijzigen. We gaan door met de ontwikkeling van dit apparaat terwijl we constant leren van de verschillende testen en onderzoeken die we momenteel uitvoeren.